Openstaande vacatures

Sint-Annendael Grauwzusters vzw zoekt nieuw talent!

Sint-Annendael Grauwzusters vzw, met maatschappelijke zetel te Diest, is een multicampus organisatie actief in de gezondheidszorgsector. De vzw exploiteert 4 zorginstellingen – een psychiatrisch ziekenhuis, een initiatief beschut wonen en 2 woonzorgcentra – elk met hun eigen specifiek intra- en extramuraal zorgaanbod en daarnaast nog tal van andere (zorg)initiatieven.

Jaarlijks genieten meer dan 1.000 verschillende cliënten van de inzet en kunde van een enthousiast team van ruim 450 personeelsleden en geneesheren. Zij waarborgen een gespecialiseerd en efficiënt zorgaanbod voor een provinciegrensoverschrijdende zorgregio van 410.000 inwoners.

Kies uw vacature per instelling